Вработување

Потребно ти е вработување? Заинтересиран си за дејност на одржување на хигиена?
На вистинското место си.

Нашата компанија е секогаш отворена за луге кои имаат желба за работа, надградување и напредок во својата кариера.

Ви нудиме:

 • Еднакви можности при вработување
 • Пријатна работна атмосфера
 • Континуирано усовршување
 • Одржување на дијалог и доверба
 • Почит, компромис и разбирање
 • Иновативност

 

За вработување во Протач Дооел може да аплицираат сите лица кои сметаат дека ги поседуваат следниве карактеристики:

 • Интерес за работа во дејност – чистење и одржување на хигиена
 • Работоспособност, дискретност, комуникативност, доследност во работата
 • Самостојност
 • Чувство на одговорност
 • Висок степен на ентузијазам

ОНЛАЈН АПЛИКАЦИЈА

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Фотографија