Веб продавница

Ваучер со износ по желба

Купи сега, Искористи кога сакаш!

Нарачајте вредносен Ваучер за користење на ProTouch услугите и искористете го кога сакате во следните 3 месеци.
Ваучерот е вистинско решение и преземање на конкретен чекор за сите вас кои сте сигурни дека сакате да ги користите нашите услуги но сте презафатени или имате различни приоритети во моментов.
Купи го сега, искористи го кога сакаш!

Минимум износ: 1090 ден

Voucher Image
Категорија:

Опис

Услови за користење на ваучер

  • Ваучерот го добивате во електронска форма, на вашата Email адреса.
  • Ваучерот може да се искористи во рок од 3 месеци од неговото купување.
  • Доколку не се искористи во предвидениот рок средствата не може да бидат рефундирани.
  • Ваучерот не може да се користи за нарачка на средства за чистење, туку исклучиво за користење на некои од нашите услуги чија цена е до износот назначен на ваучерот.
  • Ваучерот не може да се користи повеќекратно и во повеќе термини. Износот на целиот ваучер се користи во еден термин за чистење.
  • Износот на ваучерот не може да се замени со парични средства.
  • Сумата на ваучерот мора да се искористи во целост. Останати средства не може да се вратат.
  • Ваучерот го добивате со единствен уникатен КОД, кој ќе треба да го презентирате при закажување/користење на некоја од нашите услуги.